Vizsgafeladatok

ALAPFOK (110 perc + kb. 15 perc + kb. 12 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
2 feladattal
+
1 közös (környezet) szöveg
2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató)

2 szöveg összesen:

800-900 szó

információ kerestetés, alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés

110 perc

15 + 15

íráskészség

levél

120-140 szó

félhivatalos levél írása

15

mondat-kiegészítés táblázat alapján
50-80 szó
elkezdett mondatok befejezése
 10

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

12 perc

30

dialogikus beszéd

-

kétszereplős szituáció

monologikus + dialogikus beszéd

-

reália leírása (grafikon, táblázat)

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
+
1 közös (környezet) szöveg

ismertetés, hír, interjú, előadás

4-4,5 perc

gépi hang alapján:
rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása ("kipipálás"), hozzárendelés  

15 perc

15

KÖZÉPFOK (130 perc + kb. 18 perc + kb. 15 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
2 feladattal
+
1 közös (környezet) szöveg
2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)

2 szöveg összesen:

1000-1100 szó

alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés

130 perc

15 + 10

íráskészség

levél

140-160 szó

félhivatalos levél írása

15

táblázatleírás megadott szavak/kifejezések felhasználásával
120-160 szó
táblázat leírása
 10

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

15 perc

30

dialogikus beszéd

-

kétszereplős szituáció

monologikus

-

reália leírása, értelmezése (grafikon, táblázat)

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
+
1 közös (környezet) szöveg

 

dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás

4,5-5 perc

gépi hang alapján:
rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása ("kipipálás"), hozzárendelés

18 perc

20

FELSÕFOK (150 perc + kb. 22 perc + kb. 20 perc)

FÕ NYELVI KÉSZSÉG

SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ

SZÖVEG HOSSZA

FELADAT / LEHETSÉGES FELADATTÍPUSOK

IDÕ

PONT-SZÁM

olvasott szöveg értése:

1 gazdasági vagy mezőgazdasági vagy műszaki szöveg

2 feladattal
+
1 közös (környezet) szöveg

2 feladattal

funkcionális, informatív, instruktív szakmai szövegek

(pl. újságcikk, beszámoló, szakmai tankönyv, kézikönyv, használati útmutató, szakirodalom, publicisztika)

2 szöveg összesen:

1200-1400 szó

alcímek vagy tartalmi összefoglalók szövegrészekhez párosítása, rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, feleletválasztós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, bekezdések kivett mondatainak visszaillesztése, tartalmi összefoglalók kiegészítése

150 perc

15 + 10

íráskészség

pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés

180-200 szó

pályázati motivációs levél, olvasói levél, jelentés írása

15

táblázat/grafikon leírása önállóan
150-200 szó
táblázat leírása
 10

beszédkészség

dialogikus beszéd

-

szakmai társalgás

20
perc

30

monologikus beszéd

-

prezentáció* szakmai témáról

dialogikus beszéd

-

prezentációt követő kérdések, vita a szakemberrel

beszédértés

1 gazdasági vagy
mezőgazdasági vagy műszaki szöveg
+
1 közös (környezet) szöveg

dialógus, ismertetés, hír, interjú, előadás

5-5,5 perc

gépi hang alapján: rövid választ igénylő kérdések, igaz-hamis feladat, felelet-választós feladat, információ transzfer, táblázatba jegyzetelés, elhangzott információ beazonosítása („kipipálás"), hozzárendelés

22 perc

20 

* Felsőfokú prezentáció: Az írásbeli vizsga időpontja előtt 3 héttel 3 prezentációs téma idegen nyelvű összefoglalóját el kell küldeni e-mailben a megadott nyomtatványon a jelentkezéskor kiválasztott vizsgahelynek. A prezentáció forrása nyelvi tankönyv és nem hiteles internetes forrás (pl. wikipedia) nem lehet. Internetes forrásmegjelölés esetén a pontos link szükséges. A minimum három, forrásként megjelölt anyagból önállóan összeállított, szemléltető anyagra épülő, kb. 8 perces előadást kell tartani projektor vagy írásvetítő felhasználásával. A témákból a vizsgán a jelölt húz. Amennyiben a prezentációs vázlatok határidőre nem érkeznek be, késedelmi díjat kell fizetni, és ha 2 héttel az írásbeli vizsga időpontja előtt sem érkezik meg az anyag, akkor a jelölt nem vizsgázhat, és a vizsgadíjat nem kaphatja vissza.