Jelentkezés

Vizsga adatok:
*Vizsgahely:   
*Nyelv:  
*Szint:  
*Szaknyelv:  
*Típus:  
* Felkészítő tanár: Kérjük, hogy jelölje meg felkészítő tanárát, mert a vizsgáztatásban nem vehet részt olyan vizsgáztató, aki az elmúlt 1 évben tanította. Ha nem volt felkészítő tanára, vagy a neve nem szerepel a listán, válassza a Felkészítőm nincs a listán opciót!
*Vizsgaidőszak kezdete
Személyi adatok:
*Vezetéknév: Legfeljebb 30 karakter
*Keresztnév: Legfeljebb 30 karakter
*Születési név: Legfeljebb 40 karakter
* Anyja születési neve: Legfeljebb 40 karakter
* Születési hely: Városnév, kerület nélkül
*Születési dátum: (ÉÉÉÉHHNN)  
* Igazolvány száma: Kérjük, hogy nagybetűkkel, szóköz nélkül adja meg annak az igazolványnak a számát, amelyikkel a vizsgákon személyazonosságát igazolni kívánja. Ez lehet személyi igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély.
* Igazolvány lejárata: (ÉÉÉÉHHNN)  
* E-mail:  
Telefonszám:   -  
Számlázási adatok:
* Számlán szereplő vevő neve:(max 40 karakter)  
*Irányító szám:  
*Város:  
*Utca házszám:  
Adószám: Csak cég/egyéni vállalkozó esetén
Speciális kérelem: A fájl feltöltési funkció jelenleg nem működik. Kérjük, hogy a kérelem mellé csatolandó szakorvosi igazolást/szakvéleményt e-mailben küldje el a zoldut@fh.szie.hu e-mail címre a jelentkezést követően, de legkésőbb a jelentkezési határidőig. Az elküldött fájl neve tartalmazza az ön nevét, vizsgahelyét és nyelvet (teszt_vizsgazo_godollo_angol.pdf). Ennek hiányában, vagy amennyiben az igazolás késve érkezik, a benyújtott kérelme nem kerül elbírálásra.
Igénybe venni kívánt kedvezmény:  

* Hozzájárulok ahhoz, hogy a szóbeli nyelvvizsgámról hangfelvétel készüljön. Tudomásul veszem, hogy amennyiben ehhez nem járulok hozzá, úgy lemondok a szóbeli vizsga újraértékelésének lehetőségéről felülvizsgálat esetén, valamint 3 fős vizsgabizottság előtt vizsgázom.
Igen Nem
* Nyilatkozom, hogy a Nyelvvizsgaközpont nyelvvizsgáztatással kapcsolatos adatkezeléseiről szóló adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem, az adatkezeléshez hozzájárulok.
* Nyilatkozom, hogy a Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát elolvastam, tudomásul vettem és elfogadom.
* A vizsgaeredményemről elektronikus úton, a Nyelvvizsgaközpont honlapján tájékozódom a vizsgaidőszak első napjától számított 24 nap múlva.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nyelvvizsgaközpont és a Vizsgahelyek telefonon felvegyék velem a kapcsolatot a vizsga lebonyolításához szükséges, és a vizsga adminisztációjával kapcsolatos olyan esetekben, mely gyors kapcsolatfelvételt igényel.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Nyelvvizsgaközpont e-mailen kérdőíves felméréssel keressen meg, melynek célja a vizsgázói vélemények és észrevételek által a szolgáltatás minőségének fejlesztése.

2/1.oldal